29. september 2021

Deltag i Dyrk Sproget 2021-'22

Image

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, indbyder alle lærere på eux, hf, hhx, htx og stx i sprogene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk Sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afholdes igen i skoleåret 2021/22, i år i perioden fra 1. november 2021 til 1. marts 2022.

Til konkurrencen er der i hvert af de fem sprog udviklet et mindre undervisningsmateriale, der lægger op til at eleverne i mindre grupper skal udarbejde og indsende en video, hvor de præsenterer dele af dansk ungdomskultur for unge i målsprogslandet. Sprogkonkurrencen kræver, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og interkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever. 

Det er gratis at deltage i konkurrencen, og materialerne er udarbejdet med henblik på, at man som lærer kan bruge dem med minimal forberedelse. Hvis du og din klasse/dit hold ønsker at deltage i den landsdækkende konkurrence, så skal I indsende jeres bidrag senest 1. marts 2022.

Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Læs mere her.