Det 3-årige valgfag i spansk - hvordan det kan skemalægges?

12. maj 2019

Folketinget har indgået en aftale om styrket praksisfaglighed, som betyder at alle elever skal have 2-årigt praktisk-musisk valgfag i 7. og 8. kl. Eleverne er kun forpligtet til at vælge ét årligt valgfag og derfor kan det nye krav om et praktisk-musisk valgfag i 7. og 8. kl. gå ud over elevernes mulighed for at vælge spansk som 3-årigt valgfag.

Derfor har Undervisningsministeriet besluttet at give de skoler, som ønsker at udbyde et 3-årigt valgfag i spansk, dispensation til at spanskundervisningen kan foregå i timer, der ellers er øremærket til understøttende undervisning. Læs mere her https://emu.dk/grundskole/spansk-valgfag/om-forsoget under punktet 'Information om forsøget'.