Ekstraordinær generalforsamling

01. februar 2021

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Spansklærerforeningen

mandag den 8. februar kl 16:00-16:30

Eneste punkt på dagsorden er at vedtage de vedhæftede ændringer af foreningens vedtægter, som også er rundsendt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Denne ekstraordinære indkaldelse skyldes alene at vedtægtsændringer kræver 2/3 fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling. På en ekstraordinær generalforsamling kræves ikke et bestemt fremmøde.

Vær opmærksom på at mødet foregår online på Zoom og man derfor skal tilmelde sig – send en mail til mig på RJ@grenaa-gym.dk, så får I et link tilsendt inden mødet.

På bestyrelsens vegne,

Rikke Gade