Indkaldelse til generalforsamling

06. november 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Spansklærerforeningen:

Torsdag den 19. november 2020, kl. 17:00-18:00

ONLINE

Deltagere bedes tilmelde sig til Malene Vaz på MV@khs.dk

 

I henhold til Love for Spansklærerforeningen, § 5c, fastsættes følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning (rundsendt sammen med denne indkaldelse)
 3. Kassererens beretning (beretning og regnskaber for de seneste to år rundsendt sammen med denne indkaldelse)
 4. Fastsættelse af grundkontingent og fraktionsbidrag
  Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 350,- kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer. (forslag til vedtægtsændringer vedhæftet). Ændringerne står med rødt – bagerst ses de nuværende vedtægter.
 6. Valg til bestyrelsen
  Der skal vælges mindst fem og højst ni medlemmer til bestyrelsen.
  Malene Vaz, Helle Fraes, Helene Caprani, Tina Lynge, Heidi Kummerfeldt og Rikke Gade genopstiller alle.

Irma Kobæk, Astrid Olander, René Quottrup genopstiller ikke.

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt

Bemærk at generalforsamlingen ligger på samme dato/tidspunkt, hvor foreningens nu aflyste årskursus skulle have afholdt generalforsamlingen.