Kursus: Digitale kompetencer

30. september 2020

Husk tilmelding til ’Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk på stx hf, vuc og hhx’
Der er tilmeldingsfrist d. 20. oktober 2020.
Se kurset her.