Nyt samarbejde mellem sprog og samfundsfag

29. august 2019

Spansklærerforeningen har sammen med FALS (Foreningen af Lærere i Samfundsfag) og de faglige foreninger for engelsk, tysk og fransk skrevet en henvendelse til de nye ordførere i Folketingets Børne- og Ungeudvalg. I henvendelsen peger vi på behovet for at løsne op for bindingerne på studieretningerne for at styrke sprogfagene i gymnasiet. Vi peger på at unge i mindre grad end tidligere vælger ’rene’ sproglige studieretninger, men gerne vil have sprog i sammenhæng med andre fag som f.eks. samfundsfag. Hvorfor ikke bruge det som løftestang for at styrke sprogfagene i studieretninger, hvor 2. fremmedsprog A sættes sammen med samfundsfag A og engelsk B (med mulighed for at løfte engelsk til A)? Sprogfagene og samfundsfag har oplagte samarbejdsfelter og dermed rige muligheder for at uddanne vores elever til globalt orienterede unge med stærke sprogkompetencer.

Her kan du læse henvendelsen fra FALS og de sproglige foreninger