Præsentation af Spansklærerforeningens bestyrelse januar 2021

27. januar 2021

Tina Lynge
Underviser i spansk og historie på Egå Gymnasium. Har siddet i bestyrelsen 4 år og er nu forkvinde for foreningen. Mine opgaver er bl.a. at repræsentere foreningen i forskellige fora under GL og Undervisningsministeriet, overfor politikerne i Folketinget samt i medierne. Sammen med den øvrige bestyrelse prioriterer jeg bestyrelsens indsatsområder og følger op på vores aktiviteter og projekter. Mit hjerte banker for spansk og fremmedsprogenes stilling i det danske uddannelsessystem og mit arbejde i foreningen er drevet af et ønske om at styrke præcist dette.  

Helle Fraes Dittmann
Underviser i spansk og idræt på Støvring Gymnasium. Er bestyrelsesmedlem på 3. år og varetager funktionen som medlemskoordinator og FB-administrator. Opgaverne består i kontakt til og registrering af nye medlemmer samt opdatering af medlemslister. Fra 2021 udgør jeg den ene af Spansklærerforeningens Facebookgruppes administratorer.

Niels Kirk
Underviser i spansk, matematik og (tidligere) musik på Århus Akademi. Jeg har siddet i bestyrelsen i 1½ måned. Jeg blev lidt headhuntet til at afløse på kassererposten, så mine ansvarsområder bliver den post og foreningens regnskab. Men spansk og spanskundervisning fylder meget for mig, så jeg regner med at følge med i bestyrelsens arbejde generelt. 

Maria Vasquez Grube
Underviser i spansk og historie på Egedal Gymnasium og Hf og er lige trådt ind i Spansklærerforeningen, hvor jeg vil fungere som sekretær. Jeg brænder for at udbrede kendskabet og kærligheden til den spansktalende verden både i forhold til sprog, historie og kultur, og glæder mig til at få lov til at bidrage til Spansklærerforeningens arbejde. 

Natasa Stokic
Underviser i spansk, engelsk og almen sprogforståelse på Vestjysk Gymnasium Tarm. Jeg er et nyt bestyrelsesmedlem i Spansklærerforeningen, hvor min primære opgave består i at samarbejde med ambassader og derudover administrere foreningens Linkedin. Jeg ser især frem til at være med til at skabe udviklingsmuligheder for spansklærere i Danmark bl.a. via vores årskursus og forhåbentlig flere kommende kurser/workshops. Desuden vil jeg tage del i Spansklærerforeningens arbejde med spanskfagets fremtid i uddannelsessystemet, da dette er en sag, som jeg i den grad brænder for. 

Merete Woetmann Olsen
Underviser i spansk og dansk på Learnmark Gymnasium HHX/HTX i Horsens. Jeg er helt ny i bestyrelsen og glæder mig til at arbejde for vores fag og vores fags udviklingsmuligheder i fremtiden- også på HHX. Jeg skal bl.a.  have kontakten til foreningen Spansk i Folkeskolen. Jeg har altid selv været glad for det arbejde, som bestyrelsen har stået for, så nu glæder jeg mig til at bidrage lidt mere aktivt.

Rikke Gade Johansen
Underviser i spansk og dansk på Grenaa Gymnasium STX og IB. Jeg har været med i bestyrelsen i nu cirka 12 år, hvor jeg pt. er næstforkvinde. Dette indebærer at jeg er vores repræsentant i Nationalt Center for Fremmedsprogs Advisory Board. Derudover supplerer jeg Tina og alle øvrige medlemmer  i forhold til møder i forskellige fora og sidst men ikke mindst brænder jeg for vores årskursus og for fortsat generelt at tale sprogene op og skabe indsigt i deres værdi, sprogligt, kulturelt, handelsmæssigt etc. 

Helene Caprani
Underviser i historie, spansk og samfundsfag på Midtsjællands Gymnasium. Jeg administrerer spansklærerforeningen.dk og er foreningens repræsentant i Gymsprog, netværket for de sproglige faglige foreninger. Jeg skriver jævnligt debatindlæg om kampen for fremmedsprogene i medierne, der kan læses her: liste1.dk/kandidat/helene/.  Jeg er særligt optaget af at sidestille sprogfagene og at sikre et bredt udbud af sprog over hele landet fra grundskolen og opefter. Jeg er i øvrigt medlem af GL’s hovedbestyrelse og uddannelsesudvalg og GL’s repræsentant i regeringens følgegruppe for den nationale sprogstrategi.

Heidi Kummerfeldt
Underviser i spansk og latin på Støvring Gymnasium. Jeg har været bestyrelsesmedlem siden 2011 og har i denne periode fungeret som regionskoordinator. Fra i år varetager jeg opgaven som kursussekretær. Desuden har jeg kontakten til forlagene.