Sprog, karriere og overgange

30. november 2021

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 9 - 17 inviterer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet til en sprogdag for gymnasielærere i fremmedsprog. Emnerne for dagen er brobygning mellem gymnasium og universitet og karrierelæring. Læs mere her https://engerom.ku.dk/kalender/kalender/2022/sprog-karriere-og-overgange/