Sprogene bløder, men spansk holder stand

18. juni 2020

Af Helene Caprani

Det går stadig den forkerte vej for sprogene i gymnasiet. Undervisningsministeriets seneste tal viser, at de sproglige studieretninger kun tegner sig for 9% på stx, en tilbagegang på 1%, og på hhx ligger andelen stille på sølle 1% (se figur A). Ifølge Danske Gymnasiers seneste medlemsundersøgelse er de sproglige studieretningshold de mindste, hvilket trods alt tyder på, at nogle skoler strækker sig langt for at oprette dem. Den mest populære supersproglige studieretning, der tæller sølle 2% af samtlige elever, er Engelsk A – Fortsættertysk B – Begynderspansk A.

Studieretninger 2019-'20

 

Kun omkring 70% af gymnasierne udbyder sproglige studieretninger, og under halvdelen opretter dem. Der er også lidt færre elever med sprog på A-niveau – 0,98 sprog på A-niveau pr. elev i 2020 mod 1,1 pr. elev i 2018.

Udbud og oprettelse af studieretninger

 

Der er imidlertid forskel på, hvordan det går sprogene, og spansk er fortsat det 2. fremmedsprog på A-niveau, der tiltrækker flest elever. Således er andelen af elever med Spansk A i dag steget minimalt fra 25 til 26% siden 2018, hvor Spansk B dog er faldet fra 2% til under 1%. Til sammenligning er Tysk A faldet fra 9 til 5% og Tysk B fra 47 til 43%, mens Fransk A ligger stabilt på 8% og Fransk B er faldet fra 9 til 7%. Selv Engelsk A er faldet stærkt fra 67 til 55%, hvilket kun delvist vejes op af en stigning i Engelsk B fra 32 til 43%.

Med andre ord ser fremmedsprogenes situation i gymnasiet temmelig sort ud, men spansk er heldigvis et af lyspunkterne.

 

Læs mere her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200401-stadig-lav-tilslutning-til-sproglige-studieretninger-paa-landets-gymnasier?fbclid=IwAR3WmPbku2lCVYZM9-sHTgaaSOu6tcTjq7rV1mVhs1DgjtP8pOTziOBOdiE (figur A)

https://www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2020/04/Analysenotat-Valg-af-studieretninger-og-fag.pdf (figur B)