Temadag: Hvorfor Spansk?

14. november 2017

Temadag: “Spansk i det danske uddannelsessystem”
Lørdag den 25. november 2017, kl. 10.00 – 15.00

Foreningerne AIIA (Academia Intercultural), SIF (Spansk i Folkeskolen) og Spansklærerforeningen, i samarbejde med CLAS (Center for Latinamerikastudier – Københavns Universitet), inviterer alle interesserede til et møde, hvor det spanske sprogs fremtid diskuteres i lyset af de nyeste uddannelsesreformer.
Gymnasiereformen har begrænset mulighederne for at læse spansk i gymnasierne på trods af at spansk er et verdenssprog og at faget har været en stor succes i en årrække.
På tværs af forskellige institutioner – folkeskoler, ungdomsskoler, gymnasier og universiteter - ønsker vi at få lagt en strategi for spanskundervisningens overlevelse og konsolidering i det danske undervisningssystem.

Formålet med arrangementet er, at danne et fælles overblik over den aktuelle situation i hver af disse institutioner. Derudover er vi interesseret i at opnå bedre forståelse af ministeriets planer i forhold til det spanske sprogs fremtid i Danmark, samt i fællesskab at komme frem til klare argumenter for, hvorfor spanskundervisning i Danmark er vigtig.

Vi vil derfor invitere dig til at deltage på temadagen på Københavns Universitet, KUA1, Lokale
27.0.09.

PROGRAM
10.00 - 10.20: Velkomst og kort introduktion til den aktuelle debat om
faget spansk i Danmark såvel som i udlandet.
10.20 - 12.00: Inviterede oplægsholdere
Morten Rievers Heiberg (Professor i Spaniens historie, Københavns Universitet)
Ulla Ringgaard (Redaktør i Gyldendal)
Marianne Abrahamsen (Tid. Fagkonsulent i Spansk)
Susana Silvia Fernández (Lektor i Kommunikation og sprog, Århus Universitet)
Irma Kobæk (Formand for Spansklærerforening)
Karen Risager (Professor Emerita, Cultural Encounters, Intercultural Studies, RUC)
Jannie Grue (Repræsentant for SIF)
*
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 14.45: Diskussion i grupper og efterfølgende debat
14.45 – 15.00: Afslutning
* Vi venter endnu svar på deltagelse fra Undervisningsministeriet, samt uddannelses- og forskningsordfører fra
forskellige politiske partier.
Vi håber, at du vil være med til at sætte ord på vores fælles ønsker for det spanske sprog i Danmark.

Med venlig hilsen
AIIA / SIF / CLAS / Spansklærerforeningen
OBS: Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til: kontakt@aiia.dk