Kursus
07. maj 2021

ECML-Workshop om CEFR for sproglærere

Image
Samuel Sweet, Pexels

Det Danske Kontaktpunkt for ECML og Det Nationale Center for Fremmedsprog inviterer sproglærere og andre, der arbejder med sprogundervisning i de gymnasiale ungdomsuddannelser, til en online workshop om, hvordan man i undervisningen på de gymnasiale uddannelser kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer.

Workshoppen finder sted online den 17. og 18. juni 2021 og undervises af to internationale eksperter i CEFR.

Deltagelse er gratis.

Læs mere om workshoppen på https://ecml.dk/ecml-workshops/, hvor der også er link til tilmelding (frist 4. juni).