Kursus
23. august 2019

Internatkursus: ’Fagdidaktisk reformkursus med henblik på implementering af de nye læreplaner 2017 for fransk-, spansk- og italiensklærere på STX, VUC, HF og HHX’

Image
Olya Kobruseva, Pexels

Kursets formål
Kurset formål er at give fransklærere, spansklærere og italiensklærere indsigt i og fagdidaktiske værktøjer til at implementere den undervisning, som reformens justeringer i de romanske sprogs læreplaner har medført.

Kursusudbyder
Fransklærerforeningen

Kurset laves i samarbejde med
Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

Formål og Indhold
Kurset vil indeholde oplæg og workshops om vigtige områder i den nye læreplan og praktiske didaktiske eksempler på, hvordan disse kan implementeres i undervisningen, herunder fx:

 • Oplæg om den nye skriftlige eksamensopgave i italiensk på begynderniveau og fransk på fortsætterniveau samt den daglige praksis vedrørende opbygning af elevernes skriftlige kompetence for alle tre sprogfag.
   
 • Hvordan sikrer vi i praksis, at eleverne får gode planlægnings- og læsestrategier, så de kan forstå, fortolke samt tale og skrive om de fransksprogede forlæg ved både mundtlig og skriftlig eksamen?
   
 • Hvordan sikrer vi, at eleverne bliver i stand til at samtale om et billede i længere tid og udvide samtalen til også at omfatte interkulturelle, samfundsmæssige (og erhvervsfaglige aspekter)?
   
 • Zoran Lekovic viser i praksis, hvordan rap kan hjælpe eleverne til at lære fransk, spansk og italiensk
   
 • Hvordan træner vi elevernes innovative kompetence gennem innovative undervisningsformer og forløb?
   
 • Oplæg om ’Den aktuelle samfundsmæssige og politiske situation i Frankrig, Spanien og Italien.’

De enkelte eksempler på forløb vil blive udarbejdet med den progression, som forventes i de nye læreplaner.

Målgruppe
Fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra STX, HF, VUC og HHX 

Tid og sted
Internatkursus med overnatning:
Fra mandag d. 18. november kl. 09.30 til tirsdag d. 19. november kl. 16.00, 2019.
Sted: Severin Kursuscenter i Middelfart

Pris
4500 kr.    

Tilmelding
Senest 5. september 2019 til Ulla Pedersen på uppedersen@gmail.com  tlf.  29 868143

Ved tilmeldingen oplyses navn, ansættelsessted, skolens adresse, fag og ean-nummer.