Kursus
18. november 2019

’Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk på stx, hf, vuc og hhx’

Image
Julia Cameron, Pexels

Kursets formål er at vise, hvordan man i praksis laver undervisningsforløb til sprogundervisningen, som understøtter elevernes kritiske blik på digitale medier og værktøjer, opdrager dem til hensigtsmæssig deltagelse i digitale fællesskaber, styrker dem i kritisk og reflekteret informationssøgning og endelig opmuntrer dem til at skabe egne digitale produkter.

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Spansklærerforeningen og Italiensklærerforeningen

 

Indhold

Hvordan opøver vi eleverne i at forholde sig kritisk til de nyhedsinformationer, de udsættes for på nettet og også til deres egen anvendelse af digitale medier og værktøjer i deres faglige læring.

Der vil være fokus på, at eleverne også selv producerer træningsopgaver, da netop udarbejdelse af opgaver er en vigtig indlæringsfaktor.

 

Vi vil i praksis arbejde med læringsforløb der har fokus på:

- Opgaver med informationssøgning, som skal træne eleverne i at udtænke intelligente søgekriterier og udvikle deres kildekritiske sans og evne til at vurdere søgeresultatet.

- Intensiveret træning af ordforråd og grammatik med Quizlet live, Memrize og Lyricstraining mm.

- Undervisningsforløb med fællesskrivning i Google Docs, Mentimeter, Padlet, Emaze, Sway,

Chatprogram  mm. Eleverne lærer at indgå i og bidrage til digitale fællesskaber med fagligt sigte og lærer at skelne mellem egne produktioner og fælles produktioner og undgå plagiat.

- Intensiveret træning af mundtlig sprogfærdighed via podcast og vodcast, som eleverne producerer vha. Vocaroo, Narrable  mm. Gennem den digitale proces, bliver eleverne mere bevidste om at formulere sig godt på sproget.

- Undervisningsforløb, hvor man med Ed-Puzzle laver breaks i filmklip og indsætter spørgsmål og andre opgaver, som eleverne skal diskutere og løse på målsproget.

- Undervisningsforløb med kontakt til elever fra målsprogsområdet via E-Twinning, chat, Appear.in.

 

Målgruppe

Fransklærere, spansklærere og italiensklærere på stx, hf, vuc og hhx

 

Tid og sted

Aalborg         d. 25. februar, 2020            kl. 09.00 – 16.00

Odense          d. 27. februar, 2020            kl. 09.00 – 16.00

Aarhus          d.  2.  marts, 2020              kl. 09.00 – 16.00

København   d.  4.  marts, 2020              kl. 09.00 – 16.00

 

 

Pris

Pris pr. deltager:  1500 kr.

 

Tilmelding

Senest 1.februar 2020 til  uppedersen@gmail.com    tlf  29868143

Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer.

 

Kurset oprettes ved min. 30 deltagere

 

Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside:   

https://fransklaererforeningen.weebly.com/aktuelle-kurser.html