Kursus
28. marts 2023

Virtuel workshop om bedømmelse af skriftlige opgaver

Image
Vlada Karpovich, Pexels

Tirsdag d. 25. april 2023 15.30-17

Du inviteres hermed til et kort virtuelt kursus med fokus på vurdering af elevernes skriftlige besvarelser af delprøve 1 og 2. Hensigten er at sikre ensartet vurdering af samt skabe klarhed om rammer for bedømmelsen af elevbesvarelser af de skriftlige prøver og ikke mindst klæde os lærere på til at klæde eleverne på til den skriftlige prøve.

Indhold:

  • Kort oplæg v. Tine Brandt om hvad og hvordan en helhedsvurdering af delprøve 1 og 2 gribes an. Herunder særlige fokuspunkter for vurdering af delprøve 1 og 2, ejerskab samt tilladte hjælpemidler.
  • Vurdér og argumentér for din vurdering og karakter.
  • Opsamling.

Forberedelse til kurset: du får tilsendt en elevbesvarelse inden kurset, som du bedes vurdere inden kurset.

Målgruppe: Kurset henvender sig til både nye og erfarne undervisere.

Tilmelding: tl@egaa-gym.dk senest fredag 21. april 2023