Kursus
21. november 2020

Webinar om fremmedsprog som tillægskompetence og karrierelæring

Image
Kathy Jones, Pexels

Aarhus Universitet og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har sammen med kolleger i Norge og Skotland fået støtte fra EU til et projekt med titlen Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future. Formålet med projektet er at indsamle viden og producere toolkits, der kan bruges til at informere forskellige målgrupper om værdien af andre fremmedsprog end engelsk som tillægskompetence. Altså: Hvad er værdien af, at ikke kun sprogeksperter, men også andre medarbejdere i en virksomhed kan mere end blot engelsk? Hvad er værdien af, at jeg som ungt menneske i en globaliseret verden kan forstå modersmålet hos dem, jeg møder på min vej gennem livet? Hvilken værdi har det for mine uddannelsesmål, hvis jeg ud over fx mine tekniske eller håndværksmæssige færdigheder også kan begå mig i samtale med udenlandske kolleger på deres modersmål? Og hvilke udfordringer for uddannelse og uddannelsesplanlægning skal håndteres i den sammenhæng?

Målgrupperne i projektet er bl.a. lærere/undervisere, vejledere og uddannelsesplanlæggere på alle uddannelsesniveauer, og et toolkit målrettet dem er nu snart færdigt. Dette toolkit vil vi gerne præsentere på dette online-arrangement, hvor vi også benytter os af lejligheden til mere bredt at diskutere udfordringer og løsningsforslag til målgruppernes arbejde med fremmedsprog, sprog som tillægskompetence og karrierelæring. Derfor vil vi gerne invitere lærere/undervisere, vejledere, uddannelsesplanlæggere og andre som interesserer sig for dagens emner til dialog med os og hinanden på dette introduktions- og debatarrangement Vis vej til sprog! - som vi afholder som webinar: 

Mandag 30. november 2020 kl. 13.00 – 15.30 

Vi glæder os til at se jer til en frugtbar og fremtidsrettet dialog om, hvordan uddannelsesinstitutioner og uddannelsesplanlæggere håndterer disse problematikker og perspektiver vedrørende fremmedsprog.

Find program og tilmeld dig.

Tilmeldingsfrist: 26. november 2020

Med venlig hilsen

Ana Kanareva-Dimitrovska, Susana Fernández & Jan Engberg
Generation Global, Projektteam Danmark 

Læs mere om Generation Global på https://projekter.au.dk/GenerationGlobal/