Kursus
23. oktober 2019

Workshop om grundforløb og 2. fremmedsprog i STX

Image
Fauxels / Pexels

Tysk-, Fransk- og Spansklærerforeningerne afholder et fyraftensmøde torsdag den 5. december fra kl. 15.15-17.30.
Sted: Nærum Gymnasium og Marselisborg Gymnasium
Formålet er at erfaringsudveksle og idégenerere om sprog og AP i grundforløbet.
Det er gratis at deltage.
Se program og tilmelding nedenfor:

NÆRUM: https://events.au.dk/naerumworkshop
AARHUS: https://events.au.dk/aarhusworkshop