Kursus
23. august 2019

Vurdering og evaluering af de nye skriftlige eksamensopgaver i spansk, fransk og italiensk på stx hf, vuc og hhx

Image
Min An, Pexels

Kursusudbyder
Fransklærerforeningen

Kurset laves i samarbejde med
Spansklærerforeningen, Italiensklærerforeningen og fagkonsulenten

Formål
At udbrede kendskabet til hvordan de nye skriftlige eksamensopgaver vurderes.

Indhold
Hvordan vurderer vi elevernes præstation i delprøve 1 og 2?

Hvilken karakter skal en opgave have og hvorfor?

Hvad skal vi være opmærksomme på?

Hvad kendetegner den gode og den mindre gode opgavebesvarelse?

                          Ved Fagkonsulent Tine Brandt

Workshops opdelt efter fag, niveau og skoleform:  

Vurdér en opgave. Giv karakter og argumentér.

Ved skriftlige censorer og opgavekommissionsmedlemmer 
 

Fælles oplæg og opsamling:  Kan vi inspirere hinanden i vores formative rådgivning af eleverne?
V
ed Annette Bau, Nyborg Gymnasium

Målgruppe
Fransklærere, spansklærere og italiensklærere på stx, hf, vuc og hhx

Tid og sted
Aarhus             d. 16. september 2019    kl. 11.00 – 16.00
København      d. 23. september 2019    kl. 11.00 – 16.00

Pris
Pris pr. deltager:  700 kr.

Tilmelding
Senest 20. august 2019 til  uppedersen@gmail.com   tlf.  29 868143
Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer.

Kurset oprettes ved min. 30 deltagere